STOCK FOOTAGE: Urban Environment
Chicago, Illinois